Umowa dotyczy przebudowy zakładu wraz z zapewnieniem drogi dojazdowej do nowo budowanej hali, której zakres prac podzielono na pięć etapów. Strony ustaliły termin zakończenia wszystkich etapów robót na 15 grudnia 2014 roku, czytamy w komunikacie.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 937,30 mln zł w 2013 r.