„ Emitent Obligacji Zagranicznych złożył w dniu dzisiejszym ofertę odkupu wszystkich obligacji zagranicznych za cenę za jedną obligację zagraniczną wynoszącą 101% wartości nominalnej obligacji zagranicznej (tj. 101.000,00 euro) powiększoną o narosłe lecz niezapłacone odsetki. Oferta Odkupu Obligacji Zagranicznych jest wiążąca do dnia 5 sierpnia 2014 r. i może być wydłużona przez Emitenta Obligacji Zagranicznych, zaś posiadacze Obligacji Zagranicznych mogą zrezygnować z udziału w odkupie Obligacji Zagranicznych do dnia 6 sierpnia 2014 r." – podała spółka w komunikacie.

Ciech Group Financing ustalił w ofercie odkupu obligacji zagranicznych ostateczną datę odkupu Obligacji Zagranicznych na dzień 8 sierpnia 2014 r.

Ciech informował o emisji obligacji zagranicznych w związku z nabyciem w 9 czerwca 2014 r. przez KI Chemistry S.à R.L. z siedzibą w Luksemburgu 26.952.052 akcji w kapitale zakładowym spółki, co stanowi 51,14% kapitału zakładowego.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, a jej przychody przekraczają 4 mld zł rocznie. Ciech skupia ponad 30 spółek i znajduje się w gronie pięćdziesięciu największych przedsiębiorstw w Polsce. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

>>> Czytaj też: Jan Kulczyk wchodzi do rady nadzorczej Ciechu