Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) sfinalizował transakcję nabycia 100 proc. akcji w spółce Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń za niemal 93,89 mln euro, podał ubezpieczyciel.

"Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 15 września 2014 r. nastąpiło zamknięcie transakcji nabycia akcji Link4 na podstawie umowy sprzedaży akcji w spółce Link4 zawartej 17 kwietnia 2014 r. pomiędzy Royal & Sun Alliance Insurance plc, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością założoną w Anglii i Walii z siedzibą w West Sussex, Wielka Brytania jako sprzedawcą i PZU SA jako kupującym" - głosi komunikat.

PZU nabyło 111.354.305 akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego Link4 i upoważniających do 100 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Link4, podano również.

"Płatność za akcje Link4, której PZU dokonało w dniu zamknięcia transakcji określonej w umowie sprzedaży wyniosła 93.885.946 euro, z czego kwota 90.000.000 euro stanowi cenę sprzedaży zaś kwota 3.885.946 euro stanowi szacowaną kwotę wyrównania pomiędzy szacowaną wartością aktywów netto a kwotą referencyjną aktywów netto" - czytamy dalej.

W kwietniu prezes PZU Andrzej Klesyk poinformował, że PZU przejmie od Royal & Sun Alliance Insurance plc lidera rynku direct w Polsce - spółkę Link4. W sierpniu PZU otrzymało zgodę na przejęcie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a na początku września ubezpieczyciel dostał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego, czym spełnił się ostatni z warunków zawieszających transakcję.

Składka przypisana brutto grupy PZU sięgnęła 16.480,00 mln zł w 2013 r. wobec 16.243,13 mln zł rok wcześniej.

>>> Czytaj też: PZU i PZU Życie chcą zwolnić do 230 pracowników