"Farma fotowoltaiczna usytuowana na granicy Gdańska i Przejazdowa zbudowana została z 6292 paneli o łącznej mocy 1,636 MWp. Ułożono je w pięciu równoległych rzędach na powierzchni około 25 tys. m2, czyli większej niż zajmują trzy pełnowymiarowe boiska piłkarskie. Według wstępnych szacunków instalacja będzie produkować około 1,5 GWh energii rocznie, co pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie około 720 przeciętnych gospodarstw domowych" - czytamy w komunikacie.

Koszt inwestycji wyniósł blisko 9,5 mln zł, a prace budowlano-montażowe trwały dwa miesiące.

Farma fotowoltaiczna zwiększy moc OZE zainstalowaną w elektrowniach grupy o niespełna 0,5%. Będzie to pierwsza instalacja grupy Energa wykorzystującą do produkcji energii promienie słoneczne i dołączy do innych wykorzystywanych odnawialnych źródeł: wody, wiatru i biomasy.

>>> Czytaj też: Zielona energia zachwiała europejskim systemem energetycznym

Firma podała też, że planuje także budowę elektrowni fotowoltaicznej w województwie kujawsko-pomorskim mocy około 4 MW.

Reklama

"Nasza farma fotowoltaiczna w Gdańsku to wciąż bardziej inwestycja doświadczalna, która nie będzie miała większego udziału w produkcji energii, ani w skonsolidowanych wynikach grupy. Pamiętajmy jednak, że technologie fotowoltaiczne tanieją najszybciej na świecie. Dlatego nie wykluczamy, że w przyszłości inwestycje w fotowoltaikę na większą skalę będą dobrym pomysłem na biznes. Dziś zbieramy cenne doświadczenie w ich budowie" - powiedział prezes spółki Mirosław Bieliński, cytowany w komunikacie.

Według cytowanych przez spółkę danych Urzędu Regulacji Energetyki, moc zainstalowanych w Polsce instalacji fotowoltaicznych wynosi prawie 3 MW. Fotowoltaika ma jednak wciąż niewielki udział w całkowitej mocy OZE zainstalowanej w Polsce, która wynosi niemal 6 tys. MW.

Grupa Energa produkuje "zieloną energię" w 46 elektrowniach wodnych, trzech farmach wiatrowych, farmie fotowoltaicznej oraz instalacjach spalających biomasę. Ich łączna moc wynosi 0,5 GW i stanowi około 40% całkowitej mocy zainstalowanej w elektrowniach grupy. Na jej źródła wytwórcze składają się elektrownie systemowe, odnawialne źródła energii (OZE) i elektrociepłownie (kogeneracja – CHP) o łącznej mocy 1,3 GW.

Grupa Energa jest jednym z trzech największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce pod względem ilości energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, z udziałem w rynku sięgającym 15%, wg stanu za trzy kwartały 2013 r.