Pierwsze ratingi publiczne chcemy nadać w drugiej połowie 2015 roku. Znaczenie wcześniej, bo na początku przyszłego roku, IAiR rozpocznie publikację raportów analitycznych - powiedziała "Pulsowi Biznesu" Maja Goettig, prezes Instytutu Analiz i Ratingu (IAiR).

Dodała, że IAiR ma funkcjonować przede wszystkich w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw. "Zakładamy, że w perspektywie 2-3 lat od momentu rozpoczęcia naszej działalności ponad połowa emisji obligacji będzie miała nadany rating. Naszą ambicją jest udział w rynku ratingu, w zależności od segmentu, na poziomie od 30 do 70 proc., najwyższy w obszarze MSP" - dodała.

We wtorek PAP informowała, że firma EY przygotowuje obecnie metodologię ratingową dla IAiR.

IAiR został założy przez GPW w czerwcu bieżącego roku. Przedstawiciele Giełdy wskazywali wówczas, że powołanie Instytutu ma na celu wypełnienie luki w zakresie oferty ratingowej na rynku krajowym w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo IAiR ma zwiększyć wiarygodność i przejrzystość rynku nieskarbowych papierów dłużnych. GPW podawało również, że ze względu na skalę i znaczenie, jakie nowa agencja ratingowa będzie odgrywała w krajowym systemie finansowym, możliwe jest też zaangażowanie inwestycyjne innych instytucji finansowych.

Więcej w "Pulsie Biznesu".