Wniosek wpłynął 29 września, sprawa jest w toku, podano również.

Mercuria Energy Trading jest spółką zależną Mercuria Energy Group Ltd - koncernu zajmującego się obrotem ropą naftową, gazem ziemnym, biopaliwami, energią elektryczną oraz innymi przedsięwzięciami w branży energetycznej na całym świecie.

Centrum Nowoczesnych Technologii (dawny Energopol-Południe) jest notowane na GPW. Spółka podaje, że koncentruje swoją obecną działalność głównie w obszarze zamówień infrastrukturalnych realizowanych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w ramach przetargów publicznych. Jednym z czołowych akcjonariuszy jest Zbigniew Jakubas.