Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Synthos

Spółka zalezna Syynthosa - Synthos Finance AB (publ) - wyemitowała obligacje typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 350 mln euro, podała spółka. Obligacje zostały dopuszczone do notowań na rynku oficjalnych notowań Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz do obrotu na rynku Global Exchange Market. >>>>

PGNiG

Moody's Investors Service obniżył rating Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) do "Baa3" z "Baa2" z perspektywą stabilną, podała spółka. >>>>

Bogdanka

Lubelski Węgiel Bogdanka zanotowała w III kw. 2014 roku produkcję węgla handlowego na rekordowo wysokim poziomie 2,38 mln ton, czyli o 10,2% wyższym niż rok wcześniej oraz o 17,8% wyższym niż w poprzednim kwartale, podała spółka. Narastająco po III kwartałach tego roku Bogdanka wydobyła 6,63 mln ton węgla handlowego, co oznacza wzrost o 6,25% r/r. >>>>

Santander, BZ WBK

Banco Santander rozpoczął transakcję sprzedaży 1.984.691 akcji Banku Zachodniego WBK, które stanowią 2,0 proc. kapitału zakładowego, w drodze przyspieszonego budowania księgi popytu (ang. ABB), podał bank. >>>>

CNT

Centrum Nowoczesnych Technologii z siedzibą w Sosnowcu złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na koncentrację w związku z zamiarem przejęcia kontroli nad Mercuria Energy Trading z siedzibą w Warszawie, podał Urząd.>>>>

Starhedge, Cash Flow

GPW zawiesiła obrót akcjami spółki Starhedge od 3 października do 16 października włącznie oraz obrót akcjami Cash Flow do końca października, podała giełda. >>>>

Comp, Elzab

Comp złożył zlecenie sprzedaży 783 tys. akcji Zakładów Urządzeń Komputerowych Elzab w transakcjach pakietowych po cenie 15 zł za jedną akcję, czyli za łączną kwotę 11,745 mln zł, podała spółka. Sprzedawany pakiet stanowi ok. 4,86% wszystkich akcji Elzabu. >>>>

JSW

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji (PGWiR) - wchodzące w skład grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) - podpisało z Kompanią Węglową umowę warunkową nabycia 100 % udziałów w Zakładzie Odsalania Dębieńsko, podało JSW. Spełnienie warunków zawieszających i przejęcie 100% udziałów planowane jest do końca 2014 r. >>>>

PKP Cargo

PKP Cargo miała 47,73% udziału w rynku pod względem przewiezionej masy w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2014 roku, notując wzrost o 0,25 p.p. w porównaniu do poprzedniego okresu oraz wzrost o 0,64 p.p. w porównaniu do wyniku po I półroczu br. W tym samym czasie udział Grupy pod względem pracy przewozowej utrzymał się na podobnym poziomie, spadając nieznacznie o 0,06 p.p.; w stosunku do wyników osiągniętych po I półroczu udział ten jednak wzrósł o 0,07 p.p., podała spółka powołując się na dane Urzędu Transportu Kolejowego. >>>>

PKP Cargo chce utrzymać pozycję lidera w segmencie przewozów intermodalnych, zwłaszcza w świetle spodziewanego dynamicznego wzrostu tego segmentu w kolejnych latach, poinformował członek zarządu PKP Cargo ds. handlowych Jacek Neska. Przewoźnik jest też aktywny w segmencie usług dla sektora automotive, gdzie część przewozów także stanowi intermodal.>>>>

Dom Development

Dom Development rozpoczyna sprzedaż 222 mieszkań w kolejnym etapie inwestycji Żoliborz Artystyczny, zwanym kolonią Jerzego Mierzejewskiego. Lokale będą gotowe do przekazania mieszkańcom w pierwszym kwartale 2016 roku, podała spółka.

Atal

Atal wprowadził do sprzedaży 222 lokale w ramach inwestycji Bagry Park w Krakowie. Zakończenie pierwszego etapu osiedla planowane jest na grudzień 2015 roku, podała spółka.

PCC Rokita

PCC Rokita rozpoczęło publiczną emisję do 250 tys. obligacji serii BB w ramach oferty kaskadowej. To druga emisja w ramach II Programu emisji obligacji. Łączna wartość emisji to 25 mln zł, poinformowała spółka. >>>>

Polnord

Polnord sprzedał 928 lokali netto na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych w okresie od stycznia do września 2014 r., co oznacza wzrost o 34% r/r, podała spółka. Na sam trzeci kwartał br. przypadały 303 sprzedane lokale. >>>>

Orange Polska

Umowy Orange Polska z agencjami ratingowymi Moody's i Standard & Poor's wygasły i w związku z tym od 1 października zaprzestaną one wydawania ratingów dla firmy oraz dla programu Euro Medium Term Note Programme, w ramach którego emitentem była spółka zależna Orange Polska - TPSA Eurofinance France, podało Orange Polska.>>>>

LPP

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2014 roku przez LPP wyniosły ok. 394 mln zł i były wyższe o ok. 3% niż rok wcześniej, podała spółka. "Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 63% i była o ok. 1 p.p. niższa od marży zrealizowanej we wrześniu roku poprzedniego." - czytamy w komunikacie. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - wrzesień 2014 roku wyniosła ok. 3.360 mln zł. Przychody te były wyższe o 18% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego, podano także.

Boryszew

Boryszew wykupił przedterminowo obligacje imienne serii A o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 31 mln zł i obligacje imienne serii BC o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2 mln euro, objęte przez Impexmetal, podała spółka. >>>>