Łączna wartość umów podpisanych przez grupę Magellan (kontraktacja bilansowa i pozabilansowa) wyniosła 1 458 mln zł po trzech kwartałach tego roku. W tym samym okresie, wartość kontraktacji bilansowej grupy wyniosła 1 031 mln zł i była o 7% wyższa w skali roku.

W samym III kwartale grupa zrealizowała historycznie rekordową wartość kontraktacji bilansowej. Według wstępnych danych, wartość podpisanych umów, dotyczących finansowania inwestycji oraz bieżącej działalności jednostek służby zdrowia i samorządów terytorialnych, wyniosła 419 mln zł w III kw. i była o 30% wyższa od wyników sprzedaży w II kwartale tego roku i o 9% wyższa w skali roku.

"Spodziewamy się, że czwarty kwartał będzie równie udany pod względem sprzedaży jak trzeci. Kumulacja popytu na usługi finansowe oferowane przez Grupę Magellan przypada na okres od września do końca roku. Postaramy się wykorzystać wszystkie możliwości jakie daje nam rynek do zwiększenia sprzedaży w tym okresie" – powiedział Grabowicz, cytowany w komunikacie.

Dodał, że oprócz zwiększonego popytu na usługi finansowania służby zdrowia i samorządów, grupie powinno sprzyjać także otoczenie makroekonomiczne.

"Jeżeli zrealizuje się scenariusz dalszego obniżania bazowych stóp procentowych, będzie miał wpływ na obniżenie kosztów finansowania, a to poprawi pozycję konkurencyjną Grupy Magellan oraz powinno pozytywnie wpłynąć na osiągane wyniki finansowe" – powiedział Grabowicz.

Magellan podał, że trzeci kwartał, a szczególnie wrzesień, był bardzo dobry pod względem sprzedaży. Grupa osiągnęła bardzo dobre wyniki kontraktacji we wszystkich segmentach działalności.

"W finansowaniu bieżącym szpitali, głownie dzięki obniżeniu kosztów finansowania, mogliśmy zaproponować bardziej korzystne warunki finansowe niż konkurencja. Bardzo wysoki wzrost sprzedaży zanotowaliśmy w segmencie finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego (JST)" – podkreślił wiceprezes.

Duży wpływ na wyniki tego segmentu miały również zmiany w zarządzaniu działem odpowiedzialnym za współpracę z samorządami, które zaowocowały zbudowaniem skutecznego zespołu sprzedaży. Magellan widzimy także rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych, gdzie jego spółki wypracowały bardzo dobre wyniki kontraktacji w trzecim kwartale.

Magellan to lider rynku usług finansowych sektora ochrony zdrowia, współpracujący z ponad 500 szpitalami. Przez 15 lat działalności spółka udzieliła blisko 4,46 mld zł finansowania dla sektora ochrony zdrowia. Z usług firmy korzystają międzynarodowe koncerny farmaceutyczne, korporacje dostarczające sprzęt medyczny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, wśród nich również dostawcy usług outsourcingowych do szpitali. Magellan od 2007 jest notowany na GPW. Magellan prowadzi również działalność na terenie Czech i Słowacji poprzez spółki zależne. W czerwcu 2010 roku założona została spółka zależna MEDFinance S.A., która zajmuje się finansowaniem inwestycji w sektorze służby zdrowia w Polsce.