Udział Niemiec w polskim eksporcie wzrósł do 25,9 proc., z kolei eksport polskich towarów na Ukrainę zmniejszył się o 25,6 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Eksport w okresie styczeń-sierpień 2014 r. wzrósł o 4,4 proc. r/r do 105,80 mld euro, zaś import zwiększył się o 4,2 proc. r/r do 106,79 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Ujemne saldo wyniosło 989,7 mln euro wobec minus 1163,0 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku, podano w komunikacie.

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 144916,7 mln USD, a import 146263,6 mln USD (wzrost odpowiednio o 8,4 proc. i o 8,1 proc.). Ujemne saldo ukształtowało się w wysokości 1346,9 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 1527,3 mln USD)" - podał także GUS.

Urząd informował wcześniej, że według ostatecznych danych eksport w całym 2013 r. wzrósł o 8,0 proc. r/r do 154,99 mld euro, zaś import zwiększył się o 1,9 proc. r/r do 156,98 mld euro.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Udział Niemiec w polskim eksporcie

Udział Niemiec w polskim eksporcie wzrósł w okresie styczeń-sierpień 2014 r. br. o 0,8 pkt r/r do 25,9 proc., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Udział tego kraju w imporcie wzrósł o 0,1 pkt i stanowił 21,7 proc. całości.

Dodatnie saldo wyniosło 17476,4 mln zł (5740,7 mln USD, 4187,6 mln euro) wobec 13619,3 mln zł (4328,1 mln USD, 3276,3 mln euro) w analogicznym okresie ub. roku., podał Urząd.

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 83,6 proc. (w tym UE 76,7 proc.), a w imporcie - 65,0 proc. (w tym UE 58,4 proc.), wobec odpowiednio 81,9 proc. (w tym UE 75,0 proc.) i 66,2 proc. (w tym UE 58,4 proc.) w analogicznym okresie ub. roku.

Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi –79700,1 mln zł (26160,6 mln USD, 19099,7 mln euro), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 78234,4 mln zł (25680,7 mln USD, 18749,5 mln euro), poinformował również Urząd.

"W okresie styczeń – sierpień br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Szwecji, na Węgry, Niemiec, Holandii, Włoch, Czech, Francji Wielkiej Brytanii i Słowacji, a importu – z Chin, Belgii, Włoch, Niemiec, Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii. Spadek eksportu odnotowano w obrotach z Rosją, a importu – ze Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Czechami" - czytamy dalej.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,1 proc. eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 64,9 proc., a importu ogółem – 67,0 proc. (wobec 67,4 proc. przed rokiem), podsumował Urząd.

>>> Czytaj też: Wolny rynek to wyrok śmierci dla przedsiębiorców? Oto przemilczana historia transformacji

Eksport na Ukrainę

Eksport polskich towarów na Ukrainę zmniejszył się o 25,6 proc. r/r do 2.740,5 mln USD w okresie styczeń-sierpień 2014 r., do Rosji - odnotował spadek o 8,6 proc. r/r do 6.480,8 mln USD.

Liczony w euro, polski eksport na Ukrainę zmniejszył się w tym okresie o 28,6 proc. r/r i wyniósł 2.002,0 mln euro, a do Rosji - o 12,3 proc. do 4.734,1 mln euro, podano w komunikacie.

"W okresie styczeń - sierpień br. Ukraina zajmowała czternaste miejsce na liście naszych partnerów handlowych w eksporcie oraz dwudzieste pierwsze – w imporcie (przed rokiem odpowiednio ósme i dwudzieste pierwsze miejsce). Udział Ukrainy w eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 0,9 pkt proc. i wyniósł 1,9 proc., natomiast w imporcie był wyższy o 0,1 pkt proc. i stanowił 1,1 proc. Dodatnie saldo wyniosło 3427,5 mln zł (1123,7 mln USD, 822,3 mln EUR) wobec 7314,2 mln zł (2301,5 mln USD, 1752,9 mln euro) w analogicznym okresie ub. roku" - czytamy w materiale.

Z kolei Rosja utrzymała 6. miejsce wśród odbiorców polskiego eksportu. Udział Rosji w eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 0,8 pkt proc. i wyniósł 4,5 proc., w imporcie był niższy o 0,9 pkt proc. i stanowił 11,4 proc. Ujemne saldo wyniosło 31011,2 mln zł (minus 10176,9 mln USD, minus 7428,6 mln euro) wobec minus 29981,7 mln zł (minus 9485,9 mln USD, minus 7213,7 mln euro) w analogicznym okresie ub. roku.