Europejskim bankom brakuje 25 mld euro niezbędnych do przetrwania potencjalnego kryzysu finansowego i gospodarczego – wynika z opublikowanego dziś raportu Europejskiego Banku Centralnego. Wniosek ten jest efektem całorocznego badania, którym objęto 130 banki działające w strefie euro.

Spośród 25 banków, które nie przeszły stress-testów EBC, 12 instytucji zdołało już pokryć swoje braki w kapitale. Pozostałe banki otrzymały natomiast 9 miesięcy na ustabilizowanie sytuacji finansowej. Jeśli tego nie zrobią, grozi im nawet zamknięcie.

W ramach tzw. stress-testów przeprowadzonych na europejskich instytucjach finansowych, Europejski Bank Centralny sprawdzał, jak zareagują one na gwałtowne pogorszenie się sytuacji gospodarczej na świecie. Badanie miało ujawnić również „problematyczne” pożyczki, które mogłyby doprowadzić do destabilizacji poszczególnych banków, jak również całego rynku finansowego.

Przypomnijmy, że 4 listopada br. EBC obejmie nadzór nad europejskim systemem bankowym w ramach tzw. Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (ang. Single Supervisory Mechanism, SSM). Główne cele SSM to zapewnienie bezpieczeństwa i dobrego stanu europejskiego systemu bankowego oraz zwiększenie stabilności i integracji finansowej w Europie.