Giełda Papierów Wartościowych (GPW) odnotowała 29,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2014 r. wobec 20,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 36,05 mln zł wobec 24,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 77,87 mln zł w III kw. 2014 r. wobec 69,25 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2014 r. spółka miała 87,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 85,00 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 233,63 mln zł w porównaniu z 212,91 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA w I-III kw. 2014 r. wyniósł 129,37 mln zł wobec 121,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Giełda Papierów Wartościowych prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na warszawskim parkiecie.