Polska gospodarka w tym i przyszłym roku będzie rosnąć w tempie 3 proc. rocznie - szacuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Dopiero pod koniec przyszłego roku inflacja może delikatnie wzrosnąć.

Fundusz też radzi Radzie Polityki Pieniężnej dalszą obniżkę stóp procentowych, ponieważ w ocenie ekspertów organizacji oczekiwania w gospodarce nie ma oczekiwania na wzrost cen. Wśród największych zagrożeń dla wzrostu gospodarczego Polski jest długotrwałe spowolnienie w krajach strefy euro oraz napięcia geopolityczne wokół konfliktu Rosji z Ukrainą.

Eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego zalecają także gromadzenie rezerw walutowych, co ma lepiej chronić gospodarkę przed zewnętrznymi zagrożeniami.

Organizacja oczekuje, że deficyt budżetowy w tym roku osiągnie 3,25 proc. PKB, a w przyszłym roku 2,75 proc. Na koniec tego roku dług publiczny szacowany przez Fundusz osiągnie około 48,5 proc. PKB.