„Jesteśmy na dobrej drodze, aby bank wypracował 4 mld zł przychodów w tym roku" – powiedział Stypułkowski podczas konferencji prasowej.

W III kw. bank zanotował rekordowe przychody z działalności na poziomie 1.018,9 mln zł - pomimo obniżki stawki interchange - co oznacza wzrost o 7,8% w skali roku. Dochody podstawowe wyniosły 866,1 mln zł.

Po trzech kwartałach tego roku dochody ogółem wyniosły 2,99 mld zł, co oznacza wzrost o 11% w skali roku.

Koszty banku spadły o 3,1% w skali kwartału i wzrosły o 5,8% w skali roku do 4.441,2 mln zł w III kw. Po trzech kwartałach koszty ogółem zwiększyły się o 7% r/r do 1,33 mld zł.

Wskaźnik koszty do dochodów grupy (C/I) wyniósł 43,3% w III kw., zaś na narastająco wyniósł 44,2% wobec 45,6% wobec na koniec września 2013 r.