"Powyższa średnia cena węgla koksującego opiera się na założeniu, że sprzedaż węgla koksującego w trzecim kwartale 2014 r. będzie stanowić w około 37% twardy węgiel koksujący (średnia zmienność), w 47% półmiękki węgiel koksujący oraz w 16% węgiel koksujący typu PCI" - czytamy w komunikacie.

Spółka podawała wcześniej, że średnia cena dla produkcji węgla energetycznego w roku 2014 została ustalona na poziomie 54 euro za tonę (tj. o 4% niższym od ceny zrealizowanej w 2013 r.).

Wszystkie ceny są wyrażone jako uśrednione przeciętne ceny zarówno dla węgla koksującego, jak i energetycznego różnej jakości i są cenami loco. Wszystkie ogłoszone ceny są cenami orientacyjnymi i oparte są na kursie wymiany 27,0 CZK za euro, zaznacza spółka.

New World Resources jest wiodącym producentem węgla kamiennego i koksu w Europie Środkowej. Obecnie wydobywa węgiel w Czechach oraz realizuje projekty rozwojowe, które stanowią część strategii rozwoju w regionie.