Kolejnym etapem procesu będzie złożenie dokumentacji do KDPW i GPW. Następnie zarząd GPW podejmie uchwałę, dotyczącą zawieszenia obrotu akcjami, natomiast KDPW podejmie uchwałę, dotyczącą dnia dokonania scalenia akcji.

Jednocześnie zarząd spółki poinformował, że zwrócił się do akcjonariuszy z prośbą o dostosowanie stanu posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych w ten sposób, aby posiadana ich liczba w dniu referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby dziesięć.

"Konsekwentnie realizujemy plan, związany z wprowadzeniem Cube.ITG do grona czołowych spółek informatycznych notowanych na rynku kapitałowym. (…) Przeniesienie notowań spółki z rynku NewConnect na GPW i scalenie akcji spółki, to kolejne ważne etapy w realizacji przyjętej strategii, która decyduje bezpośrednio o atrakcyjności inwestycyjnej naszych akcji" - skomentował prezes spółki Jacek Kujawa, cytowany w komunikacie.

Scalenie akcji Cube.ITG zostanie przeprowadzone przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji wszystkich serii A, B, C1 z liczby 76.794.470 do liczby 7.679.447, czyli poprzez połączenie każdych dziesięciu akcji spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,20 zł w jedną akcję spółki o nowej wartości nominalnej 2,00 zł. Scalenie akcji odbędzie się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 15.358.894 zł spółki.

Cube.ITG koncentruje się na wdrażaniu i integracji rozwiązań aplikacyjnych (zarówno własnych, jak i firm trzecich), głównie wśród dużych podmiotów. Spółka realizuje projekty we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki: bankowości, telekomunikacji, energetyce, handlu, administracji publicznej i sektorze ochrony zdrowia. Dostarcza usługi pokrywające cały cykl życia projektu: od analizy wdrożeniowej, poprzez rozwój oraz integrację i utrzymanie rozwiązań. Spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect w 2014 roku.