Zysk operacyjny wyniósł 26,40 mln zł wobec 74,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,00 mln zł w III kw. 2014 r. wobec 5,83 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2014 r. spółka miała 240,50 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 164,95 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 25,38 mln zł w porównaniu z 14,60 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2014 r. wyniósł 327,99 mln zł wobec 159,93 mln zł zysku rok wcześniej.

MCI Management jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r.