Zysk operacyjny wyniósł 2,05 mln euro wobec 5,45 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,56 mln euro w III kw. 2014 r. wobec 21,79 mln euro rok wcześniej.

W I-III kw. 2014 r. spółka miała 9,20 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,26 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 77,92 mln euro w porównaniu z 65,96 mln euro rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2014 r. wyniósł 15,49 mln euro wobec 12,60 mln euro zysku rok wcześniej.

Asseco Central Europe należy do grupy Asseco Poland, gdzie odpowiada za rozwój biznesu w regionie Europy Środkowej.