Zysk operacyjny wyniósł 7,36 mln zł wobec 10,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 419,23 mln zł w III kw. 2014 r. wobec 500,70 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2014 r. spółka miała 11,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,48 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1294,26 mln zł w porównaniu z 1413,57 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2014 r. wyniósł 4,23 mln zł wobec 13,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Polski Koncern Mięsny Duda to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka kontroluje i jest zarazem najważniejszą częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy około 30 firm z branży rolno-spożywczej z terenu Polski, Ukrainy oraz Niemiec. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży PKM Duda sięgnęły 1,9 mld zł w 2013 r.