Przychody finansowe z tytułu konwersji długu na akcje w III kw. 2014 r. wyniosły 272,04 mln zł.

Strata operacyjna wyniosła 158,35 mln zł wobec 32,31 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 463,00 mln zł w III kw. 2014 r. wobec 583,76 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2014 r. spółka miała 30,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 140,63 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1431,75 mln zł w porównaniu z 1722,95 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2014 r. wyniósł 95,53 mln zł wobec 61,91 mln zł straty rok wcześniej.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2013 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 2,4 mld zł.