"Na dzień 1 października 2014 roku wartość portfela zamówień grupy kapitałowej PBG wynosiła ok. 6,33 mld zł, z czego ok. 510 mln zł przypada do realizacji w 2014 roku. Największy udział w strukturze portfela zamówień stanowią obecnie kontrakty z segmentu budownictwa energetycznego - 95% [przez Rafako - red.]. Drugim co do wielkości segmentem w portfelu jest segment gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw – 5%" - czytamy w komunikacie.

PBG S.A. w upadłości układowej świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonuje jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw (LNG, LPG, C5+ oraz CNG).