Warszawska giełda podjęła uchwałę w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 12,58 mld akcji Banco Santander o wartości nominalnej 0,5 euro każda.

"Zarząd giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 12.584.414.659 akcji zwykłych spółki Banco Santander, S.A, o wartości nominalnej 0,50 euro każda" - czytamy w komunikacie. Uchwała ta wchodzi w życie z dniem podjęcia, podano także.

>>> Czytaj też: W tych bankach na lokacie zarobisz najwięcej

Zarząd GPW musi jeszcze podjąć jeszcze chwałę o wprowadzeniu akcji do obrotu. Wówczas polscy inwestorzy będą mogli dokonywać transakcji na papierach hiszpańskiego banku.

Banco Santander jest większościowych akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK.

Banco Santander zobowiązał się do debiutu na GPW wobec Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), kiedy Komisja w 2012 r. wydawała zgodę na przejęcie Kredyt Banku przez BZ WBK.