Dzień wcześniej walne zgromadzenie Grupy Duon podjęło decyzję dotyczącą emisji warrantów zamiennych na akcje spółki, za pomocą których w przyszłości ma nastąpić rozliczenie drugiej części płatności za akcje AMB Energia.

Grupa Duon podkreśla, że sprzedaż gazu ziemnego i energii elektrycznej TPA to obecnie jeden z kluczowych kierunków jej rozwoju. Procesy liberalizacyjne jakie zachodzą na rynkach gazu i energii oferują niezależnym spółkom obrotu, takim jak Grupa Duon, możliwość pozyskania klientów obsługiwanych do tej pory przez odbiorców zasiedziałych. Z tego powodu zarząd podjął decyzję o inwestycji we własną sieć sprzedaży, która umożliwi dotarcie z ofertą do większej liczby potencjalnych odbiorców.

AMB Energia dysponuje bardzo efektywną siecią sprzedaży, poprzez którą zostało pozyskane blisko 20% spośród firm które zmieniły sprzedawcę prądu od początku procesu liberalizacji rynku energii w Polsce. Zarząd Grupy Duon zakłada, że efekty przejęcia AMB Energia będą widoczne w postaci wzrostu przychodów ze sprzedaży w obszarze TPA już w 2015 roku, a w kolejnych latach także wzrostu skonsolidowanych wyników, podano w komunikacie.

"Przez cały listopad przygotowywaliśmy się od strony operacyjnej do finalizacji transakcji zakupu AMB. Procesy integracyjne ciągle trwają, ale już od dzisiaj pozyskana przez nas sieć sprzedaży zaczyna pracować w strukturach Duon i pozyskiwać dla nas klientów. Wierzymy, że przejęcie AMB Energia będzie kolejnym kamieniem milowym na ścieżce rozwoju Duon w ramach segmentu obrotu" - powiedział prezes Grupy Duon Mariusz Caliński, cytowany w komunikacie.

Grupa kapitałowa Duon zajmuje się sprzedażą i dystrybucją gazu ziemnego oraz energii elektrycznej.