Warszawski sąd rejonowy zarejestrował zmianę statutu Platformy Mediowej Point Group w zakresie firmy spółki - obecnie spółka będzie posługiwać się będzie nową firmą (nazwą) o brzmieniu PMPG Polskie Media, podała spółka.

"Po zmianie § 1 ust. 1 Statutu brzmi następująco: firma spółki brzmi: PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu: PMPG Polskie Media S.A. Tym samym, zarząd emitenta informuje, że od dnia 10 grudnia 2014 roku emitent posługiwać się będzie nową firmą (nazwą) o brzmieniu PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna" - czytamy w komunikacie.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował dziś zmianę statutu dokonaną uchwałą nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 13 listopada 2014 roku w przedmiocie zmiany statutu, podano także.

PMPG Polskie Media jest grupą kapitałową funkcjonującą w szeroko pojętym obszarze mediów i komunikacji marketingowej. Jest m.in. wydawcą tygodników "Wprost" i "Do Rzeczy" oraz miesięcznika "Historia do Rzeczy", a także serwisów internetowych.