Zysk operacyjny wyniósł 194,40 mln euro wobec 230,20 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 234,60 mln euro w I-II kw. 2014/2015 wobec 246,10 mln euro rok wcześniej.

Spółka podkreśla, że wynik z działalności był stabilny r/r i wyniósł w tym okresie 169,5 mln euro. Z kolei stratę netto Immofinanz AG wyjaśnia negatywnymi efektami zmian kursowych walut Europy Środkowo-Wschodniej (szczególnie rubla), co przełożyło się na spadki wycen nieruchomości grupy w tym regionie (szczególnie w Rosji, Polsce i Republice Czeskiej). Immofinanz podaje, że z tego tytułu zanotował "niegotówkowe" zmniejszenie zysku netto o 75 mln euro.

"Nasi najemcy w Moskwie odczuwają wpływ osłabienia rubla, gdyż czynsze nominowane są w USD lub euro. W ramach wspierania długoterminowego partnerstwa zaproponowaliśmy grupie najemców czasowe obniżenie poziomu czynszów. Nie spodziewamy się poprawy sytuacji rynkowej w Rosji w krótkim terminie, ale wciąż wierzymy w jego potencjał. W aglomeracji rosyjskiej stolicy nadal jest miejsce do realizacji projektów komercyjno-handlowych" - powiedział prezes Immofinanz AG Eduard Zehetner, cytowany w komunikacie.

Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 7 maja 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.