„Współpraca obejmuje wykonanie badań sejsmicznych 2D o łącznej długości 200,4 kmb wraz z reprocessingiem danych archiwalnych. Wyniki prac mają być znane w połowie 2015 roku. Na ich podstawie zostanie podjęta decyzja dotycząca ewentualnych kolejnych etapów prac na koncesji Górowo Iławeckie" - czytamy w komunikacie.

Celem poszukiwawczym są potencjalne akumulacje ropy naftowej w utworach kambru, analogiczne do złóż odkrytych na obszarze obwodu kaliningradzkiego i Litwy" - podano także.

Właścicielem koncesji Górowo Iławeckie jest PGNiG. Podpisana umowa o współpracy jest kolejnym działaniem podjętym w ramach porozumienia o współpracy w działalności poszukiwawczej z 5 kwietnia 2013 r.

Reklama

W sierpniu 2013 r. PGNiG i Lotos Petrobaltic podpisały umowę o wspólnych operacjach na obszarze koncesyjnym Kamień Pomorski. W maju 2014 r. Lotos Exploration & Production Norge oraz PGNiG Upstream International podpisały list intencyjny dotyczący współpracy na norweskim szelfie kontynentalnym.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. W 2012 r. Grupa Lotos odnotowała 33 mld zł skonsolidowanych przychodów.

>>> Czytaj też: Dobrobyt zależy od polityki gospodarczej, a nie od surowców