Powody decyzji o rezygnacji nie zostały ujawnione.

W kwietniu ub. r. rada nadzorcza Getin Holding powołała na stanowisko prezesa zarządu Piotra Kaczmarka począwszy od 1 czerwca 2014 r. , a dotychczasowy prezes Rafał Juszczak objął stanowisko wiceprezesa spółki.

Getin Holding prowadzi działalność inwestycyjną polegającą na wyszukiwaniu i realizacji projektów w Polsce i poza jej granicami, zwiększaniu ich wartość spółek wchodzących w skład grupy. Getin Holding aktywnie działa na rynkach Europy Wschodniej, gdzie posiada trzy banki oraz firmę leasingową. Ważną pozycję w międzynarodowej strukturze grupy Getin Holding zajmuje działająca w Rosji spółka Carcade, będąca jednym z liderów tamtejszego rynku leasingowego. W 2011 roku Getin Holding nabył, za pośrednictwem Carcade, działający na terenie Federacji Rosyjskiej Kubanbank. Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.