"Liczymy na powiększenie zarządzanego przez nas portfela wierzytelności. W celu sfinansowania potencjalnych inwestycji, rozważamy przeprowadzenie w niedługim czasie kolejnej publicznej oferty obligacji" - powiedział Borusowski, cytowany w komunikacie.

Best szacuje, że w najbliższych tygodniach banki mogą rozstrzygnąć przetargi na sprzedaż wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 2,5 mld zł. Spółka bierze udział we wszystkich znaczących postępowaniach przetargowych, które obecnie się toczą, poinformował prezes.

"Ponadto spodziewamy się, że w najbliższych dniach może rozpocząć się kilka nowych, interesujących przetargów. Na sprzedaż wystawione zostaną m.in. kolejne portfele wierzytelności hipotecznych. Banki uważnie przyglądają się swoim bilansom, a zawirowania wokół franka szwajcarskiego dodatkowo motywują je do działania" - dodał Borusowski.

W 2014 r. Best uruchomił program publicznych emisji obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł, skierowany do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. W ramach programu spółka przeprowadziła dotychczas dwie emisje obligacji detalicznych, serii K1 (o wartości 45 mln zł) oraz K2 (50 mln zł).

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best S.A. jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.