"Celem na bieżący rok jest zwiększenie aktywów do okolic 4 mld zł. Zakładamy, że pozyskamy ok. 300 mln zł do wysokomarżowych funduszy akcyjnych. W zeszłym roku miał miejsce odpływ na rynku z tego segmentu. Zakładamy taki scenariusz, że w I poł. 2015 fundusze związane z długiem będą nadal cieszyły zainteresowaniem, ale już w II półroczu klienci zaczną szukać bardziej agresywnych rozwiązań" - powiedział Rybiec podczas konferencji prasowej.

"Otoczenie sprzyja - niskie stopy, pozytywna dynamika PKB i mnóstwo pieniądza na rynkach. Ponadto banki będą starały się transferować środki klientów chociażby z depozytów. Spodziewamy się ponadto ok. 150 mln zł napływu do funduszy alternatywnych i 150-200 mln zł do funduszy JP Morgan" - dodał.

Spółka ma łącznie ponad 15 mld zł aktywów w zarządzaniu, uwzględniając fundusze zamknięte.

Prezes Skarbca poinformował także, że pomimo rozwiniętej sieci dystrybucji spółka prowadzi rozmowy z czołowymi bankami na temat rozszerzenia współpracy, aby mieć lepszą ekspozycję na klientów detalicznych tych instytucji w obliczu małej obecnie opłacalności depozytów i spodziewanego w związku z tym zwiększenia przepływów do funduszy inwestujących szczególnie w akcje spółek.

Skarbiec Holding planuje wypłacić dywidendę w II półroczu 2015. Według słów prezesa spółki dywidenda będzie się składała z zysku za cały 2014 oraz I poł. 2015, co jest związane z przesunięciem roku finansowego spółki. Rybiec podtrzymał, że Skarbiec dąży do wypłaty do 100% generowanego zysku.

W 2014 r. spółka miała 18,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 28,92 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 91,06 mln zł w porównaniu z 101,35 mln zł rok wcześniej.

Skarbiec Holding jest właścicielem Skarbiec TFI, który zarządza aktywami o wartości 15,2 mld zł i jest jednym z największych, niezależnych TFI na polskim rynku. Jest notowany na GPW od listopada 2014 r.