„W tym roku chcielibyśmy co najmniej utrzymać rentowność i poprawiać wyniki na wszystkich poziomach. W całym 2015 roku chcemy powiększyć sieć o 3-4 tys. m. kw. poprzez otwarcia nowych i powiększenia istniejących salonów w najlepszych lokalizacjach. Na początku drugiego kwartału chcemy otworzyć dwa nowe salony i powiększyć jeden" – powiedział prezes Mirosław Misztal podczas spotkania z dziennikarzami.

W IV kwartale 2014 r. spółka otworzyła 8 nowych salonów, co dało wzrost powierzchni na koniec 2014 r. do poziomu 21,18 tys. m. kw. (18,2 tys. m. kw. na koniec IV kwartał 2013 r.). W całym roku Monnari otworzyło 14 salonów. Na koniec grudnia 2014 grupa posiadała 129 salonów.

Prezes poinformował, że nakłady inwestycyjne w tym roku, głównie na otwarcia sklepów i modernizację istniejących wyniosą 3-7 mln zł. W 2014 roku nakłady sięgnęły 3,5 mln zł.

W 2014 roku grupa zwiększyła przychody o 20,4% w skali roku do 175,2 mln zł. Zysk operacyjny wzrósł o 78% licząc rok do roku do 30,3 mln zł, zaś zysk netto sięgnął 30,2 mln zł, co oznacza wzrost o prawie 74% w skali roku.

Na osiągnięte wyniki finansowe miała wpływ przede wszystkim dyscyplina w zarządzaniu kosztami, w tym przede wszystkim kosztami zakupu towarów, które rosły z mniejszą o połowę dynamiką niż przychody – wzrost o 9,4 %. Dzięki temu uległa poprawie marża brutto na sprzedaży o 4 p.p. z 56,1 % w 2013 r. na 60,1 % w 2014 r.

Misztal podkreślił, że jeżeli konsumpcja się utrzyma na obecnym poziomie to jest szansa na poprawie marży na sprzedaży, która w 2014 roku sięgnęła 60%. „Wiele zależy od tego, ile nam się uda sprzedaż kolekcji w pierwszej cenie, jak klientki przyjmą nową kolekcję"- zaznaczył. Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r.