Zysk operacyjny wyniósł 248,34 mln zł wobec 261,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1.404,70 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 1.267,00 mln zł rok wcześniej.

W I-IV kw. 2014 r. spółka miała 479,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 430,96 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4.769,06 mln zł w porównaniu z 4.116,30 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2014 r. wyniósł 283,41 mln zł wobec 283,41 mln zł zysku rok wcześniej.

LPP skorygowało zysk netto za IV kw. 2014 r. w dół do 245,30 mln zł

LPP skorygowało zysk netto podmiotu dominującego za IV kw. 2014 r. do 245,30 mln zł z 327,02 mln zł, podała spółka.

"Zarząd LPP informuje, że w opublikowanym skonsolidowanym raporcie za IV kwartał 2014 rok wkradł się błąd pisarski w jednolitym skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku i pozostałych dochodów. Zysk netto podmiotu dominującego za IV kwartał wynosi 245.295 tys. zł zamiast 327.024 tys. zł, a podmiotu niekontrolującego 553 tys. zł zamiast podanego 865 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

W IV kw. 2013 r. zysk netto podmiotu dominującego wyniósł 181,47 mln zł.

LPP zarządza 5 znanymi markami modowymi. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.