Gekoplast złożył wniosek do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych o wyznaczenie pierwszego dnia notowania 5.305.285 akcji emitenta serii A, B1, B2, C i D na rynku NewConnect w dniu 26 lutego, podała spółka.

Gekoplast przy 18,3 mln zł przychodów wypracowała 1,16 mln zł zysku netto w IV kw. 2014, czyli niemal 90% więcej niż przed rokiem. EBITDA w omawianym okresie wyniosła 2,09 mln zł, co oznacza poprawę r/r o ponad 80%. Wskaźnik rentowności EBITDA wzrósł zaś z 6,18% do 11,46%. Gekoplast o 18% r/r poprawił również wynik ze sprzedaży, który wyniósł 1,3 mln zł.

Narastająco po czterech kwartałach 2014 r. wynik netto (przed audytem) wyniósł 4,1 mln zł i był wyższy o 27,9% niż w 2013 r. Przy przychodach spółki na poziomie 76,3 mln zł (wzrost o 1,7% r/r), EBITDA wyniosła 7,6 mln zł, czyli o 22,2% więcej niż w 2013 r. Rentowność netto za cztery kwartały 2014 wyniosła 5,42% wobec 4,31% rok wcześniej w tym samym okresie, rentowność EBITDA wzrosła z 8,24% w 2013 r. do 9,9%.

"Osiągnęliśmy wysoką dynamikę wzrostu zyskowności spółki, wypełniając tym samym prognozę, którą prezentowaliśmy inwestorom w czasie zeszłorocznej oferty publicznej. Wyniki finansowe pokazują, że wdrażana przez nas strategia przynosi oczekiwane korzyści, co powinno znaleźć uznanie w oczach naszych akcjonariuszy. Na trwający rok mamy jeszcze bardziej ambitne plany i konsekwentnie zamierzamy je realizować" – powiedział prezes Piotr Górowski, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z prognozą w 2015 roku przychody Gekoplastu mają wrosnąć o ponad 18% r/r do poziomu ok. 90 mln zł, zysk netto ma wynieść 6,3 mln zł (wzrost o 52% r/r); jednocześnie kontynuowany będzie wzrost rentowności EBITDA, która powinna przekroczyć 12%.

Głównym filarem rozwoju spółki mają być inwestycje, które mają przełożyć się na wzrost eksportu oraz zmianę struktury sprzedaży na korzyść produktów wysoko przetworzonych i wysokomarżowych. Przy utrzymaniu restrykcyjnej dyscypliny kosztowej, spółka, zgodnie z założeniami, ma osiągać ponadprzeciętne wskaźniki rentowności, podano w informacji.

Gekoplast jest największym producentem płyt komórkowych z polipropylenu w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka wytwarza też opakowania z tworzyw sztucznych i tzw. layer-pady, czyli przekładki transportowe. Jej roczna produkcja wynosi obecnie w sumie ok.10 tys. ton, a zrealizowane inwestycje już dziś zwiększają możliwości produkcyjne o ponad 40%. Połowa przychodów spółki jest generowana przez eksport, głównie do krajów UE, a największym odbiorcą produkcji są Niemcy.