Qumak zawarł umowę na zaprojektowanie i wykonanie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Lublinie za 22,7 mln zł netto, podała spółka.

"Rynek ITS to dla grupy Qumak bardzo interesujący kierunek rozwoju. Chcemy pozyskiwać na nim nie tylko duże zlecenia infrastrukturalne, ale również mniejsze kontrakty usługowe z zakresu projektowania i utrzymania" - powiedział prezes Paweł Jaguś, cytowany w komunikacie.

W ramach umowy z Lublinem spółka będzie odpowiedzialna za integrację i kalibrację systemu, obejmującego 69 skrzyżowań miasta oraz obsługę centrum sterowania ruchem, podano również.

Projektowanie, czyli prace związane z inżynierią ruchu, przygotowaniem baz danych i poszczególnych modułów systemowych Qumak powierzył Star ITS - spółce-córce powołanej w lipcu ub. roku w związku z rozpoczęciem przez Qumak II etapu strategii na lata 2013-2016. Jednym z jej priorytetów jest rozwój kompetencji w segmencie infrastruktury transportowej.

Qumak przypomina, że kończy właśnie realizację największego obszarowo i budżetowo systemu transportowego w Polsce - TRISTAR w Trójmieście, wartego niemal 134 mln zł.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.