"Zrealizowaliśmy ważny etap w kierunku dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej Everest. Z sukcesem zakończyliśmy pierwszą z zaplanowanych emisji akcji tj. pozyskaliśmy w całości zakładaną kwotę oferowaną w drodze emisji serii F. (…) wierzymy, że kolejne emisje akcji spotkają się z równie dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów" – powiedział Sieradzan, cytowany w komunikacie.

Wskazał, że pozyskane środki z emisji akcji serii F i następnych emisji akcji umożliwią przyśpieszenie realizacji planów, dotyczących budowy międzynarodowej grupy zarządzającej aktywami w Europie Środkowo-Wschodniej, adresującej swoje usługi do klientów instytucjonalnych, jak i detalicznych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych

Cena emisyjna wynosiła 5 zł za każdą akcję, podano również.

Everest Investments to spółką holdingowa budująca międzynarodową grupę zarządzającą aktywami w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka powstała z inicjatywy założyciela i głównego akcjonariusza Piotra Sieradzana. Everest Investments jest spółką notowaną na rynku regulowanym GPW. Wejście na GPW nastąpiło w styczniu 2015 r.