Mogło się wydawać, że nieco słabszy od oczekiwanych odczyt Departamentu Pracy będzie trzeba wytłumaczyć trudniejszymi warunkami pogodowymi, co i tak rynek by kupił.

O godz. 14:30 okazało się jednak, że nie jest to potrzebne. Stopa bezrobocia spadła w lutym do 5,5 proc. z 5,7 proc. w styczniu, a gospodarka wygenerowała aż 295 tys. etatów w sektorze pozarolniczym, a 288 tys. w prywatnym. Jednocześnie Departament Pracy dokonał rewizji w górę danych za poprzednie okresy. To pokazuje, że rynek pracy jest bardzo silny i wręcz wymusza na FED konkretne działania, tj. podwyżkę stóp procentowych w czerwcu. I na to będzie grał teraz rynek. W kolejnych dniach będziemy świadkami pompowania balona oczekiwań i dalszych wyraźnych wzrostów dolara przed posiedzeniem FED zaplanowanym na 17-18 marca. Jeżeli sytuację na rynku pracy zestawimy z ostatnimi słowami raczej „centrowego” we wcześniejszych miesiącach Johna Williamsa, a także faktem wzrostu cen ropy (spadają szanse powrotu do wyraźnego trendu spadkowego, który zaniżał wskaźniki inflacyjne w ostatnich miesiącach), to szanse na radykalne zmiany w komunikacie FED rosną. Oczywiście usunięcie przymiotnika „cierpliwy” nie musi automatycznie oznaczać podwyżki stóp procentowych w wakacje (o bardziej elastycznych ramach czasowych mówiła przed 2 tygodniami sama Yellen), ale wyraźnie zwiększy prawdopodobieństwo takiego ruchu.

Dolar cały czas mocno zyskuje w relacji z euro, które jest pod presją ECB i Grecji. W rannym komentarzu zwróciliśmy uwagę na znaczenie wsparć na 1,0761-1,0789 (to okolice dołków z przełomu sierpnia i września 2003 r.). Dzisiejszy mocny spadek (do 1,0850 obecnie) zwiększa prawdopodobieństwo ich osiągnięcia w pierwszych dniach nowego tygodnia. W poniedziałek zbiera się Eurogrupa (ministrowie finansów państw strefy euro), gdzie najpewniej poruszana będzie kwestia rozmów z Grecją nt. szczegółowego programu reform – czekają nas, zatem kolejne dyplomatyczne przepychanki.

Nota prawna:

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.