Zarząd Asseco Poland zarekomendował przeznaczenie na dywidendę 240,70 mln zł z ubiegłorocznego zysku, do da wypłatę w wysokości 2,90 zł na akcję, podała spółka.

"Zarząd spółki Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu 16 marca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania radzie nadzorczej Asseco wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 w wysokości 2,90 zł na jedną akcję asseco. Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 240.700.878,70 zł" - czytamy w komunikacie.

W maju ub.r. akcjonariusze Asseco Poland przeznaczyli 215,8 mln zł z zysku za 2013 rok na dywidendę, co dało 2,6 zł na akcję.

Asseco Poland miało 358,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. w porównaniu z 306,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6.231,9 mln zł w porównaniu z 5.780,0 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 290,3 mln zł wobec 280,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2014).