Zysk operacyjny wyniósł 29,94 mln zł wobec 15,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 635,92 mln zł w 2014 r. wobec 394,32 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Duon w 2014 r. osiągnęła najwyższe w swojej historii wyniki: 635,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, 36,4 mln zł EBITDA i 23,2 mln zł zysku netto, realizując tym samym podaną prognozę wyników. W stosunku do 2013 roku przychody zwiększyły się o 61%, EBITDA o 73%, a zysk netto zwiększył się ponad dwukrotnie. Wzrosty te były efektem przede wszystkim dynamicznego rozwoju sprzedaży gazu na zasadzie TPA oraz zysków wygenerowanych na hurtowym handlu gazem" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 5,97 mln zł wobec 1,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Duon zajmuje się sprzedażą i dystrybucją gazu ziemnego oraz energii elektrycznej.