Wydatki te będą finansowane przede wszystkim ze środków własnych.

"W następnych latach planujemy utrzymanie rozwoju przynajmniej na poziomie amortyzacji, około 30 mln zł rocznie" - powiedział Woźniak na konferencji prasowej.

Celem inwestycji jest zwiększenie zdolności produkcyjnych huty oraz zwiększenie udziału wyrobów wysokoprzetworzonych w całkowitej produkcji z 19% do 37%, a wyrobów dla motoryzacji z 29% do 35%.

"W tak zwanych pozostałych dociska nas ostro konkurencja z Rumunii, Bułgarii, Turcji. Na tym nie da się zarobić, trzeba z tego segmentu schodzić i przenosić się do automotive i do wysokomarżowych, gdzie mamy istotne wyprzedzenie technologiczne" - powiedział Woźniak.

Wśród planowanych inwestycji są: budowa pieca przepychowego i pieca topielnego, instalacja do cięcia wlewków, linia prostowania naciągiem i linia cięcia blach cienkich, a także rozbudowa i dostosowanie istniejącej infrastruktury.

Reklama

Spółka nie planuje w najbliższym czasie pozyskiwać zewnętrznego finansowania na te inwestycje.

"Wydatki inwestycyjne planowane są na poziomie amortyzacji i zakładamy finansowanie ze środków własnych. Myślimy o zwiększeniu nakładów, ale tylko, jeśli uda nam się pozyskać środki unijne z programów, które mają być ogłoszone" - powiedział Woźniak.

Impexmetal działa głównie w branży metali nieżelaznych. Spółka od połowy lat 70-tych przeprowadza transakcje na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME), a pod koniec lat 80-tych poszerzyła swoją działalność o produkty stalowe. W skład grupy kapitałowej Impexmetal wchodzi ok. 70 firm, krajowych i zagranicznych. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie.