"Na skutek otrzymania od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenia zatrzymania przez PKO Bank Polski całego zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. - do czasu ustalenia przez organ nadzoru wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla banku zarząd banku podjął uchwałę o stosowaniu w granicach swoich kompetencji zalecenia KNF" – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie bank informuje, iż zgodnie z art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych decyzja w zakresie podziału zysku należy do zwyczajnego walnego zgromadzenia, podano także.

Kilka dni temu Komisja przekazała PKO BP zalecenie zatrzymania przez bank całego zysku wypracowanego w 2014 r. do czasu ustalenia przez organ nadzoru wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla banku.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 248,7 mld zł na koniec 2014 r.