"Zarząd Redan SA informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 roku została dokonana zapłata za akcje TXM SA, od BBT Distribution Trade Group Limited (..). W związku z powyższym został spełniony jedyny, określony w umowie sprzedaży akcji TXM SA zawartej w dniu 2 kwietnia 2015 r. pomiędzy Redan SA a kupującym, warunek zawieszający i na kupującego przeszła własność 11 388 akcji TXM SA" - czytamy w komunikacie.

Po transakcji sprzedaży Redan posiada 943 824 akcji TXM, stanowiących 64,12% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Redan informował wcześniej o zawarciu umowy sprzedaży 10,76% akcji TXM za blisko 15 mln zł. Transakcja stanowi wykonanie umowy inwestycyjnej zawartej 28 sierpnia 2014 r. pomiędzy Redan SA, TXM SA a 21 Concordia 1 s.a r.l.

Na koniec 2014 r. sieć dyskontowa TXM liczyła 309 sklepów, w tym 4 za granicą.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.