Trzynastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało inflację bazową w tym ujęciu na 0,2-0,5 proc. przy średniej w wysokości 0,35 proc.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła - 2,0 proc. w marcu w ujęciu rocznym wobec - 2,1 proc. w lutym.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła w marcu -0,4 proc. wobec -0,3 proc. w lutym.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła -0,4 proc. w marcu wobec -0,3 proc. w lutym.

Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł -1,5 proc. r/r w marcu wobec -1,6 proc. r/r w lutym.