"Fleet Holdings S.A. (kontrolowany Abris CEE Mid-Market Fund) ogłasza rozpoczęcie transakcji sprzedaży do 7.145.304 akcji reprezentujących do 60% kapitału zakładowego Prime Car Management S.A. w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu" - czytamy w komunikacie.

Banco Espirito Santo de Investimento odział w Polsce, Bank Zachodni WBK oraz ING Securities pełnią funkcję globalnych koordynatorów. Wood & Co Financial Services oddział w Polsce pełnią rolę współprowadzącego księgę popytu, podała również spółka.

"Banco Espirito Santo de Investimento oddział w Polsce, Bank Zachodni WBK, ING Securities oraz Wood & Co Financial Services mogą również wziąć udział w ofercie jako inwestorzy instytucjonalni" - czytamy w komunikacie.

Prime Car Management odnotował 62,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 43,99 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 57,44 mln zł wobec 43,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Prime Car Management jest jednostką dominująca grupy kapitałowej działającej na rynku flotowym pod marką Masterlease. Spółka prowadzi działalność w zakresie leasingu pojazdów i zarządzania flotą. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą także spółki: Futura Leasing, Masterlease oraz Futura Prime.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management (CFM). Grupa podaje, że pod względem liczebności floty pojazdów jest jednym z liderów na rynku usług zarządzania flotą w Polsce oraz jednym z wiodących podmiotów świadczących usługi leasingowe.