Opinie Polaków o rynku pracy się poprawiły, choć wciąż są głównie krytyczne - wynika z ostatniego badania CBOS.

Negatywnie o krajowym rynku zatrudnienia wypowiedziało się 68 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było 8 proc. badanych. Sytuację jako przeciętną określiło 20 proc.

W porównaniu z ostatnim badaniem w tym zakresie przeprowadzonym rok temu, odsetek krytycznie oceniających rynek pracy spadł o 8 punktów proc. Z kolei grupa pozytywnie go oceniających wzrosła dwukrotnie.

W ciągu roku poziom obaw związanych z niepewnością zatrudnienia zmienił się nieznacznie. Odsetek pracujących którzy obawiają się zwolnienia zmniejszył się o 3 punkty proc., do 35 proc.

Odsetek osób oceniających zagrożenie bezrobociem jako niewielkie wzrósł o 1 punkt procentowy, do 60 proc.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo, w dniach 5-11 marca, na grupie 1062 dorosłych mieszkańców Polski.

>>> Czytaj też: Strach przed kryzysem zagląda nam w oczy. Niemal 40 proc. Polaków boi się o pracę