"W odniesieniu do pojawiających się w mediach informacji o planowanym finansowym zaangażowaniu Grupy PZU w Nową Kompanię Węglową jako akcjonariusza, chcielibyśmy poinformować, że nie jesteśmy zainteresowani taką inwestycją" - czytamy w komunikacie.

Realizując założoną strategię biznesową i będąc aktywnym podmiotem na rynku kapitałowym, "Grupa PZU obserwuje jednak każdą potencjalną inwestycję zapewniającą odpowiedni zwrot, a przez to tworzącą wartość dla wszystkich akcjonariuszy Grupy PZU", podkreślono w materiale.

Według doniesień medialnych, ubezpieczyciel miałby wziąć udział w planowanym podwyższeniu kapitału Nowej Kampanii Węglowej o wartości 2 mld zł. Po opublikowaniu tej informacji akcje spółki spadły. Około godziny 16-ej za walory PZU płacono 474,25 zł po spadku o 2,58%.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Aktywa grupy PZU wyniosły 67,57 mld zł na koniec 2014 r.