"Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2014 w kwocie 2 662 265 662,64 zł dzieli się w ten sposób że: 1) 98,6 % zysku netto banku, tj. kwotę 2 624 700 340,00 zł przeznacza się na dywidendę, 2) kwotę 37 565 322,64 zł przeznacza się na fundusz ryzyka ogólnego. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 10,00 zł" - czytamy w uchwałach walnego.

Dzień dywidendy ustala się na 22 czerwca 2015 roku, a termin wypłaty dywidendy ustala się na 7 lipca 2015 roku, przewidują również uchwały.

W ubiegłym roku zwyczajne walne zgromadzenie Pekao podjęło decyzję o wypłacie 9,96 zł dywidendy na akcję za 2013 r.

Bank Pekao działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. Bank od 1999 r. należy do włoskiej grupy UniCredit.