"Walne zgromadzenie APS Energia S.A. postanawia zysk spółki za 2014 r., zgodnie z załączonym sprawozdaniem finansowym wynoszący 5 198 363,33 zł przeznaczyć:

- na zwiększenie kapitału zapasowego spółki kwotę  4 153 672,13 zł

- na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki kwotę 1 044 691,20 zł, co stanowi 4 grosze na 1 akcję spółki" - czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy proponuje się ustalić na 15 czerwca, a termin wypłaty dywidendy - na 14 dni od daty dywidendy, podano również.

APS Energia S.A. jest wiodącym producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego na rynku polskim. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w sierpniu 2013 r.