Strata operacyjna wyniosła 0,66 mln euro wobec 19,19 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 288,73 mln euro w 2014 r. wobec 340,97 mln euro rok wcześniej.

Milkiland jest działającym na terenie Rosji, Ukrainy, a także Polski producentem szerokiej gamy wyrobów mlecznych. Holding Milkiland N.V., zarejestrowany w Holandii, jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2010 r.