We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że w I-IV kw. 2014 r. miała 422,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Zysk operacyjny wyniósł 243,23 mln zł wobec 167,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 009,06 mln zł w 2014 r. wobec 1 643,14 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 115,83 mln zł wobec 98,50 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.