Pierwotna oferta publiczna Braster rozpocznie się w środę, 6 maja, od zapisów dla inwestorów indywidualnych i budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Cena maksymalna akcji została ustalona na 19 zł. Spółka zamierza pozyskać, po odliczeniu kosztów emisji 38,4 mln zł, poinformował prezes Marcin Halicki.

"Spółka zamierza pozyskać do 38,4 mln zł netto poprzez emisję do 2,6 mln akcji serii F" - powiedział Halicki podczas konferencji prasowej.

Wyjaśnił, że środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone przede wszystkim na inwestycje w produkcję (13 mln zł) - m.in. na budowę linii technologicznej do masowej produkcji ciekłokrystalicznych folii termograficznych oraz generalne wykonawstwo zakładu do produkcji i montażu matryc ciekłokrystalicznych, zostaną także przeznaczone na produkcję testerów (7,1 mln zł), w tym zlecaną firmom zewnętrznym; kolejne cele, na które wydatkowane będą pozyskane środki to marketing, sprzedaż, reklama (7,2 mln zł), badania i rozwój (3,2 mln zł), system telemedyczny (2,9 mln zł).

"W budżecie przewidzieliśmy wszystkie sumy potrzebne do rozpoczęcia sprzedaży w II poł. 2016 r." - dodał Halicki.

Harmonogram oferty przewiduje w dniach 6-13 maja zapisy dla inwestorów indywidualnych, 6-14 maja - budowę księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, 14 maja - ustalenie ostatecznej liczby oraz ceny sprzedaży akcji oferowanych, 15-19 maja - zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych, 20 maja - przydział akcji oraz zamknięcie oferty.

"Oczekujemy debiutu w I połowie czerwca" - podsumował dyrektor Działu Rynków Kapitałowych Ipopema Securities Mateusz Kacprzak.

Obecnie największymi Akcjonariuszami Spółki są: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, dr Tadeusz Wesołowski oraz jej założyciele. Do niezbywania swoich akcji przez rok czasu od momentu ustalenia ostatecznej ceny akcji solidarnie zobligowali się dwaj najwięksi inwestorzy instytucjonalni (DM BOŚ, Ipopema TFI) oraz zarząd spółki, podała firma w komunikacie.

Braster, jako jedyna firma na świecie, posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Braster Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na NewConnect od grudnia 2012 r.