O godz. 16.00 odbędzie się konferencja prasowa RPP.

Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,50 proc., stopa depozytowa - 0,50 proc., a stopa redyskonta weksli - 1,75 proc., podał bank centralny w komunikacie.

Podczas marcowego posiedzenia RPP dokonała redukcji stóp procentowych o 50 pb. RPP napisała w swoim komunikacie, że biorąc pod uwagę wydłużenie się okresu deflacji i wyraźny wzrost ryzyka pozostania inflacji poniżej celu w średnim okresie - na co wskazuje marcowa projekcja - Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP. Jednocześnie podkreśliła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.  

>>> Czytaj też: Po raz pierwszy od 25 lat Polska stała się importerem prądu. Niemcy wypchną nas z rynku?