"Słabsze wyniki nie mają wpływu na wypłatę dywidendy, nadal jest w tym roku możliwa, w II połowie roku, gdy będzie lepszy cashflow" - powiedział Łapiński podczas konferencji prasowej.

Dodał, że "nie należy się spodziewać, by mogła być istotnie większa niż płacona dwa lata temu".

Ostatnio spółka wypłacała dywidendę z zysku za 2012 r. - akcjonariusze przeznaczyli 8,17 mln zł z zysku na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,03 zł na akcję; natomiast pozostała część zysku netto w kwocie 23,48 mln zł została przeznaczona na zasilenie kapitałów rezerwowych.

Ronson Europe odnotował 15,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 18,65 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 153,16 mln zł w 2014 r. wobec 207,03 mln zł rok wcześniej.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2014 r. sprzedał 711 mieszkań, tj. o 24% więcej niż rok wcześniej.